Kontakt

tel: +421 908 720 333
info@tepuj.sk

BackUp s.r.o.
Drotárska cesta 48, 811 04  Bratislava

OR: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sro, Vložka č.: 44164/B

IČO: 36727181
DIČ: 2022306143
IČ DPH: SK 2022306143

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 262 182 9099 / 1100

Korešpondenčná adresa: Marek Gašparík, Vlčie hrdlo 9, 821 07 Bratislava 21